Tiếng ViệtEnglish
Đất công nghiệp

Đất công nghiệp

Đất công nghiệp  - KCN Xuân Lộc
Địa điểm: xã Xuân Tâm – Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng NaiThời hạn hoạt động của khu công nghiệp đến ngày 01 tháng 06 năm 2056